Kozja surutka u ishrani sportista


Od pravilnosti ishrane zavisi ne samo zdravstveno stanje sportista vec i rezultati koje oni postižu u toku takmičenja. Stoga sportisti treba da strogo vode računa o svojim nutritivnim potrebama i načinu ishrane pre, za vreme i posle treninga. Pravilna racionalna ishrana podrazumeva da postoji ravnoteža između onoga što organizam troši i onoga što se sa hranom u njega unosi.

Hranom se u organizam unose energija, hranljive i zaštitne supstance neophodne za rast, razvoj i regeneracuju, održavanje osnovnih životnih funkcija i za rad.Postoje tri osnovne karakteristike ishrane sportista:

- energetske potrebe su veće od potreba osoba istih godina, pola, telesne težine i visine, a koje se ne bave sportom;

- zbog intenzivnog mišićnog rada nagomilavanje metaboličkih produkata kisele reakcije dovodi do smanjenja alkaline rezerve u krvi i tkivima, te dolazi do smanjenja funkcionalnih sposobnosti organizma;

- takmičenje je praceno velikim gubitkom vode i mineralnih soli, naročito natrijum-hlorida, i vitamina, pa su zbog toga potrebe organizma za vodom, mineralnim solima i vitaminima povećane u fazi aktivnog treninga i takmičenja.

Izbor mnogih koji se rekreativno ili profesionalno bave sportom je Kozari surutka koja aktivnim sportistima daje optimalan unos potrebnih proteina prirodnog porekla uz minimalan unos masti.

    Kozja surutka sadrži 16 vrsta proteina, 8 minerala, 7 vitamina, 23 aminokiseline (sve esencijalne), do 11 enzima i mnoge druge, za zdravlje i razvoj ljudi neophodne materije.

     Surutkini proteini (laktoalbumin i laktoglobulin) su najviše biološke vrednosti. Brzo se apsorbuju i direktno snabdevaju mišicne ćelije energijom i esencijalnim aminokiselinama.

Pogledajte video