SVE O KOZJEM MLEKU

Većina ljudi veruje da je kozje mleko zdravije, hranljivije od kravljeg, a možda čak i lekovito. Sastav kozjeg i kravljeg mleka je u osnovi sličan, ali kozje mleko ipak ima dijetetske i terapijske prednosti.
S nutritivnog gledišta, mleko je najkompletnija i najizbalansiranija namirnica.

SVE O KOZJEM MLEKU II DEO

Mineralne  materije i vitamini

Kalcijum
Svima je dobro poznato koliko je kalcijum važan za koštano zglobni sistem i zube. Oko 99% kalcijum prisutnog u organizmu nalazi se baš u kostima i zubima, a samo 1% u telesnim tečnostima.

Vitamini i minerali u kozjem mleku

Mleko sadrži sve poznate vitamine. Činjenica da nedostatak pojedinih vitamina izaziva niz oboljenja, govori da se pravilna ishrana ljudi (naročito dece i bolesnika) ne može zamisliti bez mleka. Iako je sadržaj mineralnih supstanci u kozjem i kravljem mleku dosta sličan, kozje mleko je po mnogim karakteristikama bolje za ishranu ljudi.

Pogledajte video