Zdravstvena vrednost kozjeg mleka

Kozje mleko ima veću nutritivnu vrednost i lakše se vari od kravljeg mleka, a može se reći da ima i veliki terapijski značaj. Veliki broj ljudi je alergičan na  kravlje mleko, a određeni procenat tih ljudi može da konzumira kozje mleko. 


Ovo se dešava zbog laktoalbumina  i β-laktoglobulina koji su karakteristični za kravlje mleko. Mlečni proteini su sastavljeni od lanaca aminoliselina različitih fizičkih i hemijskih osobina, i razlika samo u jednom sastojku utiče na razlike i u reakciji ljudskog organizma. Kozje mleko se lakše vari. Oko 20%manje vremena je potrebno za varenje kozjeg mleka. Prirodna homogenizacija kozjeg mleka je mnogo bolja od mehaničke homogenizacije kravljeg mleka. Nasilno lomljenje masnih globula tokom tehnološke obrade kravljeg mleka, uzrokuje oslobađanje jednog enzima koji se zove ksantin oksidaza. Oslobađanjem ovog enzima, omogućava se njegovo prodiranje u krvotok i njegovo štetno dejstvo na krvne sudove i srce. Ksantin oksidaza stimuliše produkciju holesterola u organizmu, kojim organizam pokušava obloži oštećene delove arterija. Upravo na ovaj način nastaju sklerotične promene na krvnim sudovima. Ovog efekta nema kod nehomogenizovanog kravljeg mleka, ali je zbog lakšeg varenja, na tržištu moguće naći samo homogenizovano kravlje mleko.

Kozje mleko ima više srednjolančanih masnih kiselina (C6-14) a tri masne kiseline koje su svoja imena upravo dobile po kozama, kapronska (C6), kaprilna (C8) i kaprinska (C10), čine oko 20% masnih kiselina kozjeg mleka. Ove kiseline su veoma važne u terapiji sindroma malapsorpcije, intestinalnih poremećaja, srčanih bolesti, u ishrani odojčadi, naročito prevremeno rođene dece, cistične fibroze, žučnih kamenaca. Takođe, daju organizmu neophodnu energiju, a istovremeno snižavaju i otapaju zalihe holesterola.
Kozje mleko sadrži i određenu količinu orotske kiseline, koja je značajna za prevenciju sindroma masne jetre. Kada nema insulina, ili kada se on ne iskorišćava pravilno, zalihe masti u ćelijama se snižavaju, ali se istovremeno količina triacilglicerola u jetri povećava, što dovodi do masne infiltracije jetre.

Kozje mleko sadrži i više selena i glutation peroksidaze u odnosu na kravlje, što je veoma važno u prevenciji karcinoma i kardiovaskularnih bolesti.Pogledajte video